Mesures per evitar i minimitzar el risc de contagi de conjuntivitis

La conjuntivitis és una inflamació de la conjuntiva, el teixit que recobreix l’ull i la superfície interna de les parpelles. Pot ser d’origen infecciós, provocada per bactèries o virus; o no infecciosa, com la conjuntivitis al·lèrgica (causada per una reacció al·lèrgica) o la conjuntivitis irritativa  (provocada per qualsevol cosa que pugui irritar els ulls, com contaminació, fum, clor de piscines…)

Quina sin els signes i simptomes?

La conjuntivitis pot afectar a un o als dos ulls.

El principal símptoma son les molèsties oculars: picor, coïssor i/o sensació de sorreta dins els ulls. Solen anar acompanyades de secreció ocular i/o llagrimeig, dolor, envermelliment ocular i inflamació de la conjuntiva.

La conjuntivitis vírica produeix una secreció ocular més aquosa i la bacteriana és més densa i purulenta i al matí és característic tenir les parpelles enganxades (es netegen les parpelles amb una tovalloleta o una gasa humida i calenta )

El picor i llagrimeig són freqüents en la conjuntivitis al·lèrgica.

 

Mesures per evitar i minimitzar el risc de contagio:

 • Rentar-se les mans amb freqüència
 • Evitar tocar-se els ulls amb les mans
 • Canviar les fundes dels coixins amb freqüència
 • Reemplaçar els cosmètics pels ulls amb regularitat.
 • No compartir els cosmètics dels ulls, tovalloles ni mocadors.
 • Utilitzar i cuidar adequadament les lents de contacte, evitant el seu us mentre duri la irritació ocular.
 • Rentar-se els ulls amb aigua, suero fisiològic o tovalloletes d’un sol us destinades específicament per retirar la secreció productiva. S’ha d’utilitzar una gasa o tovalloleta nova per cada ull.
 • Evitar contacte amb animals de companyia i els ambients amb fum de tabac.el mitjà més segur.

Com s’aplica un col·liri?

 • En primer lloc, cal rentar-se les mans just abans de l’aplicació del medicament.
 • Inclinar el cap una mica enrere i cap al costat de l’ull on s’aplicaran les gotes i abaixar la parpella inferior, aplicant les gotes en la cavitat que es forma.
 • La punta de l’aplicador no ha de tocar cap superfície (fins i tot l’ull) per evitar la contaminació.
 • Aplicar el nombre exacte de gotes prescrites, i després procurar parpellejar un parell de vegades per estendre les gotes per tota la superfície ocular.
 • Després cal tancar els ulls durant uns minuts per tal de netejar l’excés de líquid que pugui vessar.
 • Pot ser que la visió es torni borrosa durant uns moments. Cal evitar haver de fer activitats que demanin molta agudesa visual durant aquestes estones.
 • En el cas d’haver d’aplicar un segon col·liri, hem d’esperar sempre 10 minuts entre ells.
 • No s’han de fer servir lents de c ontacte quan s’apliquen col·liris, si no es té la certesa que no s’alteraran.
 • Important aplicar-se una llàgrima artificial prèvia al tractament i es recomana tenir-la a la nevera per una sensació de frescor i alleujament.

I una pomada?

 • Inclinar el cap endarrere.
 • Abaixar lleugerament la parpella inferior i estendre la pomada resseguint el sac conjuntival, però mai directament sobre l’ull.
 • Mantenir els ulls tancats un o dos minuts per tal que la pomada pugui estendre’s i distribuir-se adequadament.

A recordar:

 • Mantenir l’envàs ben tancat en un lloc fresc i sec fins a l’aplicació següent.
 • Els col·liris són per a ús personal, és a dir, no s’ha de compartir l’ús amb altres pacients.
 • Cal llençar-los quatre setmanes després d’obrir-los, o quan s’acaba el tractament si és de menor durada, ja que perden l’esterilitat.

Recorda cuidar els teus ulls durant la primavera i l’estiu, a la Farmàcia podem ajudar-te i recomanar-te els tractaments adeqüats i els productes per prevenir i tratar la conjuntivitis.

Servei de deshabituació tabàquica Farmàcia Sant Gervasi

El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona va posar en marxa l’any 1998 una “Guia d’actuació farmacèutica per a la cessació tabàquica”.

Està àmpliament demostrat que l’hàbit de fumar és un factor important de risc de cardiopatia coronària, de malaltia vascular perifèrica, de malaltia pulmonar obstructiva crònica, de càncer de pulmó, laringe, faringe, cavitat bucal, esòfag, pàncrees o bufeta urinària i d’úlcera d’estómac.

A més, el consum de tabac durant la gestació produeix un retard en el creixement fetal i incrementa el risc de complicacions durant l’embaràs i la mortalitat perinatal.

Les substàncies més perjudicials per al fumador són la nicotina, les derivades de la combustió del tabac i del quitrà i el monòxid de carboni, entre d’altres.

La nicotina i el monòxid de carboni són els responsables de l’augment del risc de patir malalties cardiovasculars, mentre que el quitrà conté substàncies carcinogèniques.

El farmacèutic és un professional format en l’àmbit de la promoció de la salut i de la prevenció de la malaltia, fet que l’implica directament en les intervencions de deshabituació tabàquica.

A la Farmàcia Sant Gervasi formem part del grup de treball de deshabituació tabáquica de Col.legi de Farmacèutics de Barcelona, estem acreditats pel COFB , i et volem ajudar a deixar el tabac!.

A qui va dirigit el servei:

A tota persona fumadora…

 • Que vulgui informació sobre les opcions per abandonar l’hàbit tabàquic.
 • Que busqui suport per deixar de fumar.
 • Que vulgui conèixer el seu grau de motivació (test de Richmond) i el seu grau de dependència (test de Fagerström).
 • Que hagi deixat de fumar i necessiti informació sobre el tractament que està prenent o sobre recomanacions higienicodietètiques.
 • Que necessiti consell de reforç per evitar les recaigudes.

Què oferim?

-Informar-te i asesorar-te sobre les diferents opcions per deixar de fumar.

-Seguiment de control setmanal-quinzenal durant tres messos per evaluar síndrome d´abstinencia i consell per mantenir la abstinencia.

T’esperem per ayudar-te a deixar de fumar.

 

Anna Calvo

Claves para conseguir una correcta higiene bucal

En la cavidad bucal pueden existir más de 1000 especies de bacterias diferentes, la mayoría de las cuales no son perjudiciales para la salud. Sin embargo, existen ciertas especies que son las causantes de caries, gingivitis y periodontitis. El biofilm bucal está producido por la colonización bacteriana de la película de saliva que se forma sobre el esmalte y es el principal factor de riesgo de las enfermedades periodontales. Por ello, mantener una correcta higiene bucal es esencial, puesto que existe una relación directa entre la salud bucal y el biofilm (la placa bacteriana).

El control del biofilm bucal es el principal factor en la prevención de la gingivitis y la periodontitis, y para conseguirlo desde la Farmacia Sant Gervasi les damos los siguientes consejos para lograr unos buenos hábitos para la higiene bucodental:

 1. Cepillar los dientes después de las comidas durante al menos 2 minutos. Es necesario utilizar una correcta técnica de cepillado, así como el cepillo dientes y la pasta dentífrica que mejor se adapten a nuestras necesidades y a las características de nuestra boca.
 1. Limpiar al menos una vez al día entre los dientes con seda o cinta dental, para las espacios interproximales más estrechos, o con cepillos interproximales si existe mayor espacio entre diente y diente, el espacio interproximal representa el 40% de la superficie de los dientes.
 2. Utilizar un colutorio bucal que contenga componentes que se adapten a tus necesidades: antibacterianos para prevenir enfermedades de la encía, flúor para ayudar a prevenir las caries, etc. El uso diario de un colutorio bucal antiséptico como método complementario a los mecánicos hace que el control de la placa sea más eficaz.
 3. Además, también se pueden usar irrigadores bucales, aparatos eléctricos que aplican directamente un chorro pulsátil de agua u otra solución, que ayuda a la eliminación de las bacterias depositadas en la superficie de los dientes, el borde de las encías y los espacios interproximales como Waterpik®.

Recuerda que es fundamental tener constancia en el empleo de los anteriores métodos para que cumplan su función y nos ayuden a mantener una correcta higiene bucal.

La importancia del cepillo dental y su correcto uso 

Características del cepillo de dientes

Para poder conseguir un buen cepillado es fundamental el cepillo de dientes, que puede ser manual o eléctrico. Sus filamentos tienen distintos grados de dureza: duro, medio, suave o ultra suave. Los odontólogos suelen recomendar durezas medias y suaves.

Las partes y características más importantes del cepillo de dientes son:

 • Cabezal: debe ser del tamaño adecuado y con forma adiamantada, ligeramente más estrecha por un extremo para llegar a las zonas posteriores de la cavidad bucal.
 • Mango: es importante que tenga con apoyo ergonómico antideslizante y flexible.
 • Filamentos: deben ser de Tynex®redondeados desde 0,009 hasta 0,003 pulgadas de diámetro.
 • Capuchón protectorcon agujeros para proporcionar la ventilación necesaria.

Es recomendable sustituir el cepillo de dientes cada tres meses o cuando se detecten los primeros signos de desgaste de los filamentos. 

¿Cómo lavarnos los dientes?

Lo primero que enseñamos a los niños en cuanto a higiene bucal se refiere es cómo lavarse los dientes, y los adultos hemos de seguir las mismas pautas para nuestra limpieza bucal diaria. Al lavarnos los dientes debemos acordarnos de limpiar también los espacios interdentales, así como por debajo de los puentes fijos y en los márgenes de las coronas cercanas a la encía.

Desde la Farmacia Sant Gervasi os daremos unas pautas para una  correcta técnica de cepillado dental  imprescindible para la limpieza de dientes y encías:

 1. Debemos colocar el cepillo de dientescon los filamentos orientados hacia donde se unen el diente y la encía en ángulo de 45º y hacer un movimiento vibratorio mientras contamos hasta 10.
 2. Después, haremos tres gestos de barrido largos hacia la superficie de masticación de los dientes. De esta forma, removeremos el biofilm oral y después lo eliminamos mediante el barrido.
 3. Estos movimientos han de repetirse en cada diente y en todas sus caras. A continuación cepillaremos la superficie masticatoria con movimientos circulares y con el cepillo de dientes en ángulo perpendicular. Por lo general, se recomienda el cepillado tres veces al día o después de cada comida

Leído Patricia Vargas

Técnica en Farmacia e Higienista Bucodental

anacalvo@farmaciasantgervasi.com

Atención farmacéutica integrada

Acaba el año 2017, es un momento para hacer balance de nuestro trabajo y del servicio que os ofrecemos.

Justo en estas fechas hace 20 años que empezamos en el mundo de la farmacia, el tiempo pasa volando. En esta entrevista realizada para los Laboratorios Diafarm explico mi visión sobe cómo ha de ser la atención y el servicio que prestamos en las farmacias: la atención farmacéutica integrada.

Realmente cuando empecé con la Farmacia Sant Gervasi, mi primera gran sorpresa fue la cantidad de medicamentos que existen y el poco conocimiento que existe, descubrí cómo recetan los médicos, cómo consumen las personas los medicamentos, y me di cuenta de que falta algo: la prevención.

Un elemento muy importante para la prevención de enfermedades es la alimentación, ya que representa es la gasolina de nuestro cuerpo. No entiendo por qué tratamos tan mal a nuestro cuerpo. Es por ello empecé a formarme en homeopatía, medicina biorreguladora y ortomolecular y la psiconeuroinmunología.

Creo que la farmacia ha de seguir este paso, mediante la actuación farmacéutica integrativa. Cuando una persona viene a buscar un fármaco, nos gusta poder explicarle no sólo el fármaco que va a tomar, sino además hablar de sus hábitos de vida, como puede mejorar su salud y evitar o reducir ese fármaco si hace falta. Integrar el conjunto de toda la salud de ese paciente en la farmacia con todas las herramientas que podemos tener.

Estar en una farmacia nos permite estar en contacto con dos o tres generaciones de una misma familia. Tener este conocimiento nos ayuda a saber si dentro de una misma familia se dan las mismas enfermedades debido a malos hábitos.

Es muy importante que los médicos den soporte a todos los farmacéuticos que nos estamos formando a través de los nuevos conocimientos.

Farmacia Sant Gervasi: atención farmacéutica integrativa from Laboratorios Diafarm on Vimeo.

Quiero desearos unas felices fiestas y un año 2018 repleto de buena salud!

Cinta Tomàs

Consejos para prevenir y frenar la caída del cabello

El crecimiento del cabello es cíclico y asincrónico. Consta de tres fases que se van alternando.

1-Fase de crecimiento o anágena: Dura entre tres y ocho años, el pelo nace y crece gracias a su alta concentración de melanina.

2-Fase de transición o catágena: El cabello se puede desprender fácilmente, sin dolor, durante 2-3 semanas.

3-Fase de reposo o telógena: A lo largo de cinco a seis semanas el cabello viejo se cae y comienza el nacimiento de un nuevo pelo en el mismo folículo piloso (fase anágena).

La relación normal anágena/telógena es por cada 85 cabellos que se empiezan a formar, hay 14 que están en proceso de caída, esto siempre en condiciones normales, fuera de esta proporción hablamos de alopecia.

La alopecia puede ser por diferentes factores como son los cambios hormonales, las dietas poco adecuadas, la falta de descanso, diferentes medicamentos…

Según el origen de la alopecia encontramos:

 • Estacional:

Se produce en primavera y otoño y suele durar entre 2-3 semanas.

El cabello se renueva, por debajo del que se cae encontramos al nuevo.

No requiere tratamiento, salvo que se produzca simultáneamente con otro tipo de caída.

 • Por tratamiento mecánico o químico:

Los peinados demasiado tirantes producen una acción mecánica sobre el bulbo que lo acaban debilitando. Algunos tratamientos químicos (tintes, permanentes…) deshidratan y sensibilizan el cuero cabelludo.

Los dos tipos de agresiones acaban produciendo una fase anágena más corta y una fase talógena acelerada.

 • Alopecia areata:

Son unas placas de color blanco que salen en el cuero cabelludo.

Ocurre en personas con un nivel de estrés extremo.

Produce una alteración del sistema inmune.

Existe la alopecia areata universal, es cuando afecta a la totalidad del pelo del cuerpo, incluyendo cejas y pestañas, aquí ya no es posible la recuperación del cabello.

Derivación dermatológica inmediata.

 • Interacción fase anágena:

Es una acción directa del fármaco sobre el cabello el cual actúa sobre la fase de crecimiento y precipita la caída del cabello.

La caída del cabello depende de la dosis y duración del tratamiento.

 • Alopecia por afluvio telógeno:

Los medicamentos provocan el paso de la fase anágena a telógena rápidamente. Donde la caía empieza a notarse a los 2-4 meses después de empezar el tratamiento.

Algunos de los medicamentos que la pueden provocar son: antidepresivos, diuréticos, anticoagulantes, antihipertensivos, anticonceptivos…

Las dietas inadecuadas y restrictivas también dan lugar a éste tipo de alopecia.

 • Alopecia androgénica o androgenética:

Se conoce como calvicie. Afecta más a hombres que a mujeres.

El factor genético-hereditario es determinante. Los antecedentes son muy importantes para determinar el diagnóstico. Empezar el tratamiento lo antes posible.

También le afecta tanto a los factores orgánicos (alimentación) como a los factores psíquicos (ansiedad, estrés) que aceleran el proceso de caída.

 • Alopecia post parto:

Es un tipo de caída fisiológica y natural, aparece entre 2-3 meses después de dar a luz o de dar el pecho.

En el embarazo hay un aumento de estrógenos que estimulan la fase anágena y hace que crezca más el pelo, pero crece de manera artificial. Una vez se da a luz, baja el nivel de estrógenos y esto hace que se caiga el pelo que debería de haber perdido la mujer durante el embarazo pero que por el aumento de la hormona lo ha estado manteniendo. Después de esto todo vuelve a la normalidad.

 • Alopecia menopáusica o climaterio:

En la menopausia es característico ver la fase anágena más corta y la fase telógena más larga, dando lugar a cabello menos denso y más fino.

CONSEJOS GENERALES

 • Empezar el tratamiento lo antes posible. Si además hay antecedentes de alopecia paternos o maternos iniciarlo incluso en la adolescencia.
 • Ser constante y paciente. Los resultados no son inmediatos.
 • Nunca abandonar el tratamiento bruscamente. Es preferible ir espaciando las aplicaciones del producto y después hacer un tratamiento de mantenimiento durante todo el año.
 • La nutricosmética ayuda al tratamiento regenerador.
 • Llevar un estilo de vida saludable. Evitar hábitos tóxicos como el tabaco, mala alimentación… ya que producen radicales libres que provocan envejecimiento prematuro y más caída del cabello.
 • Si después de los tratamientos cosméticos no mejora la caída del cabello, tendremos que derivar al dermatólogo y valore si tiene que empezar un tratamiento médico.

TRATAMIENTO COSMÉTICO

PHYTOLOGIST 15 AMPOLLAS. Tratamiento anticaída absoluto

Frena la caída severa a partir de los 2 meses de tratamiento, se consigue un cabello más grueso, favorece un crecimiento más rápido, crecimiento de más de 5.942 cabellos nuevos, redensifica la masa capilar, alarga la vida del cabello.Todo tipo de caída.

MARTIDERM AMPOLLAS

Frena el proceso de caída, mejora el anclaje al cuero cabelludo, aumenta la densidad.

PHYTOPHANÈRE CÁPSULAS. Complemento alimenticio

Fuerza, crecimiento, volumen y vitalidad para tu cabello y uñas.

MARTIDERM ANTICAÍDA CÁPSULAS

Fortalece el cabello y las uñas. Favorece el crecimiento capilar.

 

PHYTOCYANE CHAMPÚ TRATANTE DENSIFICANTE

Para la caída de cabello estacional.

En nuestra farmacia encontrarás asesoramiento profesional y especializado. Para contactar con nosotros puedes venir a vernos, llamarnos por teléfono al 93.4342000 o envíanos un WhatsApp al 628187423.

Rocío Cayuela y Ana Escribano

Consejos para runners

La llegada de la primavera marca el inicio de la temporada de carreras de montaña y ciudad. Son competiciones de gran exigencia que cada vez cuentan con más adeptos.

Si vamos a participar en una próximamente, deberíamos tener en cuenta una serie de aspectos básicos de alimentación y preparación previos, que nos ayudarán a rendir más y a conseguir una recuperación mucho más rápida.

Estos consejos también son útiles para todos aquellos que practicamos running de forma habitual y participamos en carreras populares.

El running está de moda pero debemos preparar a nuestro organismo para que no sufra ni se lesione con esta práctica deportiva.

En nuestro día a día debemos llevar una dieta equilibrada que aporte todos los grupos de nutrientes necesarios a nuestro organismo. Una dieta adecuada al tipo de entrenamiento y competición.

En los entrenos previos a la competición es importante tener en cuenta que después de una hora de entrenamiento es necesaria la hidratación con bebidas isotónicas como por ejemplo: Totum Sport o Etixx Isotonic (no es suficiente solo con agua).  A partir de las dos horas de entreno es importante suplementar con hidratos de carbono y aminoácidos para obtener una recuperación óptima del músculo (es el llamado efecto ventana).

Los suplementos nutricionales son necesarios ya que son de fácil absorción por parte del organismo y la proteína está hidrolizada. Stressnutril, por ejemplo, es un aislado de proteína de suero lácteo con hidratos de carbono que nos puede ayudar en esa suplementación adicional.

La semana previa a la competición es recomendable seguir una alimentación con pocas grasas y ligeramente alta en carbohidratos e hidratarse al máximo (2 litros diarios es lo adecuado…).

Tres días antes de la competición nuestro cuerpo necesita aumentar la ingesta de carbohidratos de absorción lenta como el pan, la pasta, el arroz, o la quinoa.

¿Por qué? Pues porque nos ayudarán a acumular glucógeno en el músculo que al final se traduce en energía para el día de la competición.

Suplementos como Energy plus o Recoplus contienen una fuente concentrada de carbohidratos de bajo índice glucémico que nos va a permitir precisamente hacer eso, recargar los depósitos de glucógeno y así tener más energía para la actividad física.

Evitaremos los alimentos muy grasos y muy especiados, así como los que son de difícil digestión como las verduras con fibra indigesta o las frutas. Estas últimas podemos consumirlas bien maduritas o en compota.

¿Qué hacemos el día anterior a la carrera? Todo igual y además es esencial estar relajado e ir al baño para evitar problemas durante la carrera.

El día de la carrera, unas 3 horas antes, tomaremos un almuerzo rico en carbohidratos y bajo en grasas con algo de proteína. Queso desnatado, jamón dulce, pavo o huevo duro con una rebanada de pan integral, café, infusión y mucha agua.

Si queremos evitar al máximo la pérdida de la glucosa antes de la salida podemos tomar un poco de zumo y agua. Nunca superaremos la concentración de 20-30 gr de glucosa por litro.

Durante la carrera el objetivo será mantener los depósitos de glucógeno al máximo y evitar la deshidratación. Por ello debemos beber cada 20 minutos de carrera, a sorbos y a una temperatura de 10-15ºC. Es ideal ir alternando agua y bebida isotónica siempre que ésta no tenga más de un 9% de glucosa y 1.2% de sodio, sino nos deshidrataría. Vitaldrink o Sportdrink son dos ejemplos de bebidas isotónicas que cumplen estas condiciones.

Si la carrera dura más de 2h podemos tomar algún gel energético como Nutrisport gel, Ettix energy gel o Powergel. Es recomendable hacerlo cada hora e ir bebiendo antes de tramos duros o cuando estemos notando que nos flaquean las piernas. Otra opción natural, si somos capaces de masticar, sería la fruta desecada o bien un plátano maduro.

Para carreras de larga distancia, el plan de alimentación y suplementación tiene que estar muy estudiado ya que seguro se acabaran los depósitos de glucógeno y hemos de ser capaces de hacer frente a las necesidades de la musculatura o caeremos irremediablemente.

Al finalizar la carrera. Nuestro objetivo será rehidratar y recuperar las reservas de glucógeno para no perder musculatura y evitar lesiones.

Durante el esfuerzo físico se han concentrado en el organismo sustancias de desecho, radicales libres y el organismo se ha acidificado. Para reducir toda esta toxicidad debemos beber agua y plantearnos tomar antioxidantes de vez en cuando para contrarrestarlas. Complejos vitamínicos con antioxidantes como CN base y para la inflamación omega 3.

Al finalizar la competición disponemos de 30 minutos claves para asimilar nutrientes. Tenemos entonces dos opciones:

 1. Tomar una bebida de recuperación con carbohidratos y BCAAs (aminoácidos ramificados para recuperar las fibras musculares).
 2. Tomar barritas energéticas/proteicas o plátano si somos capaces de ingerir algo.

Es importante proteger la función gastrointestinal, ya que al hacer ejercicio se crea permeabilidad intestinal ya que sacamos energía del intestino para dárselo al músculo. Podemos resolver esto suplementándonos con glutamina, pre y probióticos, zinc y enzimas. Es recomendable entrenar en ayunas o con poca comida en el estómago.

Y un consejo importante: no probar ningún suplemento el día de la carrera ni experimentar con la alimentación ya que nos puede jugar una mala pasada. Todo lo debemos planificar y haber probado durante los entrenos.

¡Espero que esta información os ayude a llegar antes a la meta!

Ana Calvo